Griddiagnoze utökar verksamheten!

Griddiagnoze utökar verksamheten kring underhåll och service. Vi erbjuder nu traditionellt underhåll så som visuella inspektioner och tillståndskontroll, underhåll på brytare och lindningskopplare,  analys och provtagning av transformatorolja och stationsbedömning. 

Visst låter detta intressant!

Du är välkommen att höra av dig till oss

Våra tjänster https://www.griddiagnoze.com/solution/

  • Traditionell underhåll & service
  • Stationsbedömningar och analyser
  • Digital online lösning i realtid för analys, bedömning och status med rekommendation av underhållsåtgärder

 

2020-08-24
Expand business